Rješenje o imenovanju glavnog republičkog inspektora parnih kotlova u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

NN 9/1990 (5.3.1990.), Rješenje o imenovanju glavnog republičkog inspektora parnih kotlova u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 48. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organe uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju glavnog republičkog inspektora parnih kotlova u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

Za glavnog republičkog inspektora parnih kotlova u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo, imenuje se ANTE ŠIMUNOVIĆ.

Klasa: 080-02/90-01/06

Zagreb, 20. veljače 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.