Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu »Nagrade Vladimir Nazor«

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu »Nagrade Vladimir Nazor«

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 6. stava 2. Zakona u "Nagradi Vladimir Nazor", Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor"

U Odbor za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor" imenuju se

- za predsjednika PERO KVRGIĆ, dramski umjetnik

- za članove:

NEDJELJKO FABRIO, književnik

dr VIKTOR ŽMEGAČ, sveučilišni profesor

FRANO PARAĆ, skladatelj

KRUNO BOŠNJAK, akademski kipar

NEVA ROŠIČ, dramska umjetnica

VATROSLAV MIMICA, filmski režiser

STIPE SIKIRICA, akademski kipar

JOSIP MAROTTI, dramski umjetnik

dr MIROSLAV BEGOVIĆ, arhitekt

dr KRUNO PRIJATELJ, povjesničar umjetnosti.

Broj: 119-02/90-04/05

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v r.