Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 40. stava 4. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

Za zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom imenuje se BOHUMIL BERNAŠEK. donedavno ambasador SFRJ u Republici Keniji.

Broj: 080-02/90-01 /03

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.