Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za pravosuđe i upravu

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za pravosuđe i upravu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 47. stava 1. Zakona o upravi, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za pravosuđe i upravu

Razrješava se dužnosti zamjenika republičkog sekretara za pravosuđe i upravu, danom 1. travnja 1990. DRAGUTIN GOLIĆ, radi odlaska u mirovinu.

Broj: 080-02/90-04/03

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r