Odluka o razrješenju dužnosti tajnika Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti tajnika Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 10. stava 1. Zakona o republičkim savjetima, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti tajnika Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja

Razrješava se dužnosti tajnika Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja, danom 31. ožujka 1990. NEVENKA NOVINC, na vlastiti zahtjev, radi odlaska u mirovinu.

Broj: 080-03/90-01101

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.