Odluka o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 90. stava 1. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske razrješava se dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske danom 30. lipnja 1990. SPASOJE RAĐENOVIĆ, radi odlaska u mirovinu.

Broj: 711-02/89-01/05

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.