Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Bjelovar

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Bjelovar

SABOR SOCIJALlSTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o izboru suca Okružnog privrednog suda Bjelovar

Za suca Okružnog privrednog suda Bjelovar ponovo se bira ANTO ŠALIĆ.

Broj: 711-02/89-18/01

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALlSTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.