Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Slavonski Brod

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Slavonski Brod

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o izboru suca Okružnog privrednog suda Slavonski Brod

Za suca Okružnog privrednog suda Slavonski Brod ponovo se bira ZRINOSLAV VANIĆ.

Broj: 711-02/89-12/01

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.