Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Pula

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Pula

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Pula

Za suce porotnike Okružnog suda Pula biraju se:

1. DRAGAN BRENKO, Poreč, Spinčića 2

2. MARIJAN BOBANOVIĆ-ČOLIĆ, Labin, Kature 18

3. MIRKO BOGUNOVIĆ, Pula, N. Tesle 13

4. MILKA BUBIĆ, Pula. Koparska 21

5. NADA CUKERIć, Pula, Preradovićeva 26

6. DAMIR ČRNJA, Pazin, Dršćevka 13/3 .

7. BRANKA ČORIĆ, Poreč, Creska 18

8. MILAN DAMJANIĆ, Pula, Valdebek 23

9. SLAĐANKO DRAGOJEVIĆ, Buje, Garibaldi 11

10. JOSIP DIKA, Poreč, D. Trinajstića 16

11. ULJANA ĐURIĆ, Pula, Galižana 382

12. JOSIP EKHART, Pula, M. Gupca 10

13. CLAUDIA GROZIĆ, Umag, 27. juli 12

14. BERNARDICA HERCEG, Roč, Roč b.b.

15. IVAN KOS, Pazin, Tinjan 13

16. JOSIP KNAPIĆ, Labin, Nikole Tesle 10

17. PETAR KARLEUŠA, Pazin, Stanka Jekića 24

18. OTAVIO KREBEL, Umag, Lovrenčica 3

19. ROZINA LOVREČIĆ, Pula, JNA 21

20. MATIJA MAZINJANIN, Pazin, S. Šantala 32

21. ANDREA MALUSA, Rovinj, Bregovita 19.

22. DRAGICA MARAS, Rovinj, Naselje španskih boraca 25

23. LJILJANA MILETIĆ, Rovinj, M. Balote 2

24. NIKOLA MEDELIN, Rovinj, Zagrebačka 6

25. IVAN MUZICA, Labin, Ul. Sloboda 2/3

26. DUŠAN PILAT, Poreč, M. Lombarda 10

27. MATE PETERCOL, Poreč, B. Valenti 24

28. VASO POPOVIĆ, Pula, Peroj 147

29. JOSIP PRODAN, Pula, Premanturska 45

30. MARIO RUBA, Pula, Radnička 25

31. ŠIME RUŽIĆ, Potpićan, Oršanići 49a

32. MIRO RUPEL, Umag, Istarska 32

33. VALTER SINKAUZ, Pula, R. Petrović 19

34. ROMANO SMOLIAN, Labin, Kature I-17/IV-5

35. JOSIP SMOKOVIĆ, Umag, Petrovija 15

36. VLADIMIR ŠĆULAC, Buzet, Naselje A. Vivoda 2

37. ANTON ŠVERKO, Novingrad, Rivarella 3

38. JOSIP TOMINOVIC, Labin, Zagrebačka 2/1

39. NELA TONJA, Pula, Pionirska 4

40. VLADIMIRO UGGERI, Rovinj, Zagrebačka b.b.

41. MARIJA UŠIĆ, Pula, I. Gregorića 1

42. MIHO VALIĆ, Pula, V. Gortana 10

43. KLAUDIO VIŠKOVIĆ, Labin, Đure Salaja 1

44. ZLATA VULIĆ, Pula, Kaštanjež 32 - Banjole

45. NETA ŽIVKOVIĆ, Pula, Splitska 7.

Broj: 711-02/89-08/02

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.