Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Karlovac

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Karlovac

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 90. stava 1. Zakona o redovnim sudovima, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Karlovac

Razrješava se dužnosti suca Okružnog suda Karlovac, FRANJO VRZAL, radi odlaska u invalidsku mirovinu.

Broj: 711-02/90-06/02

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.