Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

1. Za zamjenika javnog tužioca Hrvatske imenuje se IVANKA PINTAR-GAJER, okružni javni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.

2. Imenovani zamjenik javnog tužioca Hrvatske, razrješava se dosadašnje dužnosti danom 31. svibnja 1990, a na novu dužnost stupit će 1. lipnja 1990.

Broj: 712-02/90-01/04

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.