Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

Razrješava se dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske, danom 30. lipnja 1990. FRANJO FILIPČIĆ, radi odlaska u mirovinu.

Broj: 712-02/90-01/04

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.