Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske te člana 26. stava 1. i čla na 38. točke 2. Zakona o javnom tužilaštvu, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske. na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

Razrješava se dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split, danom donošenja odluke, IVA NENADIĆ-VULETIĆ. radi odlaska na drugu dužnost.

Broj: 712-02/90-11 /01

Zagreb. 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.