Odluka o imenovanju Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Varaždin

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o imenovanju Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Varaždin

SABOR SOCIJALISTlČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 10. stava 2. Zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društvenopolitičkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Varaždin

Za Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Varaždin ponovo se imenuje JOSIP LONJAK.

Broj: 713-02/90-10/ 11

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTlČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.