Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1990. godine

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1990. godine

IZVRŠNO VIJEČE SABORA

Na temelju člana 78. Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu ("Narodne novine", br. 11/78, 32/82, 49/85, 27/87 i 27/88), Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1990. godine

Zajamčeni osobni dohodak radnika u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1990. godine iznosi 1.100 dinara.

II

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1990. godine.

Urbroj : 5030112-90-3

Klasa : 120-01/9-01/12

Potpredsjednik

lvan Kovač, v. r.