Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu

NN 14/1990 (10.4.1990.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu

REPUBLIČKI KOMITET ZA GRAĐEVINARSTVO, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Na temelju člana 76. stava 1. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80, 16/86 i 18/89), Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline na sjednici održanoj 14. ožujka 1990. donio je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu

Član 1.

U Pravilniku o izradi studije o utjecaju na okolinu ("Narodne novine", br 31/84) u članu 25. u stavu 3. riječi "SSRN Hrvatske" zamjenjuju se riječima "organ uprave nadležan za poslove prostornog planiranja".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-O1/90-03/03

Urbroj : 531-04-90-1

Zagreb, 14. ožujka 1990.

Predsjednik

Slavko Brezović, dipl. inž. arh., v. r.