Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 1. stava 5 Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", broj 10/89), te člana 171 točke 1 Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog oslguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 32/89, 48/89 i 57/89). Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.

1. Zbog porasta nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u 1989. godini, koji u usporedbi s godinom 1988. iznosi 1499,6%, mirovine svih korisnika mirovina kojima kalendarska godina 1989. za koju se obavlja usklađivanje, nije posljednja godina rada, usklađuju se od 1. siječnja 1989. za 1499,6%.

2. Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripada razmjerni dio mirovine usklađene prema odredbama ove odluke.

3. Privremene mirovine određene prema odredbama Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo kod inozemnog nosioca socijalnog osiguranja, usklađuju se prema točki 1. ove odluke. Tako usklađena mirovina ne može biti veća od graničnog iznosa najnižega mirovinskog primanja utvrđenog za godinu 1989.

4. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943. i španjolskih boraca koje su određene ili usklađene primjenom zajamčene mirovinske osnovice prema članu 53. stavu 4. odnosno članu 58. stavu 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87 i 87/89) usklađuje se od 1. siječnja 1989. prema odredbama točke 1. ove odluke.

5. Kao osnovica za povećanje mirovina prema toč.1. do 4. ove odluke uzima se konačno usklađena mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. siječnja 1989, odnosno na dan stjecanja prava ako je to pravo stečeno poslije toga dana.

6. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja. uz obračun isplaćenih iznosa mirovina povećanih prema Odluci, o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", broj 56/89).

7. Najviša starosna i invalidska mirovina od 16. kolovoza do 31. prosinca 1989, iznosi 2.796,10 dinara mjesečno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", s tim da se odredbe iz toč. 1. do 4. primjenjuju od 1. siječnja 1989, a odredbe iz točke 7. od 16. kolovoza do 31. prosinca 1989.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.