Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 92. stava 3. i 4. i člana 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br 26/83, 5/86, 42/87. 34/89 i 57/89) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31 /83, 47/83, 53/85, 23/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28 ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

1. Kao granični iznos najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1 siječnja 1989. iznos od 452,80 dinara.

2. Kao granični iznos najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br. 41/86 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na teritiroju Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/73), određuje se od 1. siječnja 1989. iznos od 595,00 dinara.

3. Prema graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja iz toč. 1. i 2. ove odluke, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će novi iznos zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak.

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", br. 56/89).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.