Odluka o konačnom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o konačnom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123 Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 59. i 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989.

1. Novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene do 1. siječnja 1989. i koje su uskladene od 1 siječnja 1989, prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje i osnovice za određivanje tih naknada od 1. siječnaj 1989. ("Narodne novine", broj 10/89), kao i novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene nakon 1. siječnja 1989. usklađuju se od 1. siječnja 1989, odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštečenje za 1499,6%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje, prema točki 1, ove odluke, služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1989, odnosno na dan stjecanja prava, ako je to pravo stečeno poslije toga dana.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje prema točki 1. ove odluke, obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknade za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", broj 56/89).

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", broj 56/89).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.