Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka iz 1989. godine, osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1988, koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom ovisno o godini u kojoj su ostvareni, a uz primjenu člana 106 Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, i to:

_______________________________________________________
Osobni dohoci
ostvareni            Valorizacijski koeficijenti
u godini            1989.          1990.
______________________________________________________
1966.          869.883,1        1,136.168,0
1967.          758.629,7        990.858,3
1968.          696.980,4        910.337,1
1969.          602.706,8        787.204,8
1970.          502.497,5        656.319,9
1971.          403.231,6        526.667,1
1972.          342.423,9        447.245,3
1973.          302.572,5        395.194,7
1974.          240.299,0        313.858,3
1975.          194.221,6        253.675,9
1976.          167.475,0        218.741,7
1977.          140.960,6        184.110,8
1978.          116.071,5        151.602,8
1979.          95.928,0        125.293,1
1980.          79.020,9        103.210,4
1981.          58.180,9        75.990,9
1982.          45.613,0        59.575,9
1983.          36.383,0        47.520,4
1984.          25.498,6        33.304,1
1985.          14.512,6        18.955,1
1986.          6.921,0     9.039,6
1987.          3.372,0     4.404,2
1988.          1.224,7     1.599,6


2. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1989. uz primjenu člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 48/89).

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1989.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.