Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine radi određivanja naknade osobnoga dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine radi određivanja naknade osobnoga dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju čIana 37. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine radi određivanja naknade osobnoga dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

1. U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu, preračunavanjem osobnih dohodaka, koje je osiguranik odnosno invalid rada ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od invaliditeta ili izmijenjena radna sposobnost, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, na razinu osobnih dohodaka iz 1989. godine, osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1988. preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni. i to:

2. U slučajevima iz točke 1. ove odluke kada se, u smislu člana 14. st. 2. i 3. Statuta Zajednice, za utvrđivanje valoriziranoga prosječnog osobnog dohotka, koji je osiguranik ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od nastanka invalidnosti ili izmijenjena radna sposobnost, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, uzimaju u obzir osnovice osiguranja i naknade osobnoga dohotka koje su utvrđene prema osobnim dohocima ostvarenim prije 1. siječnja 1966, te naknade odnosno osnovice za naknade i osnovice osiguranja preračunavaju se prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni osobni dohoci na temelju kojih su utvrđene osnovice za naknade odnosno osnovice osiguranja i to:

_______________________________________________________

Ako su osobni dohoci s valorizacijskim

ostvareni u godini koeficijentom

_______________________________________________________

1961. 3,685.377,6

1962. 3,324.723,8

1963. 2,805.823,2

1964. 2,192.739,7

1965. 1,571.463,0

_______________________________________________________

U valorizacijski koeficijent od 1,571.463,0 za preračunavanje osobnih dohodaka ostvarenih u 1965. godini prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine uključen je i koeficijent od 129,16, utvrđen u smislu člana 232b. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.