Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 31. stava 2. i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 32/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1990.

1. Invalidu rada i osiguraniku koji se nalazi na prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji izvan mjesta prebivališta, a nije mu osiguran stalni prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta gdje se obavlja prekvalifikacija ili dokvalifikacija ni besplatan smještaj i prehrana za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije u drugome mjestu - isplačuje se, osim naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, još i naknada za troškove smještaja i prehrane, koja od 1. siječnja 1990. iznosi 262,30 dinara mjesečno.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.