Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba korisnika mirovine

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba korisnika mirovine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 171. točke 1 Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990 donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba korisnika mirovine

Član 1.

U Odluci o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba korisnika mirovine ("Narodne novine", br. 25/78, 4/83, 30/86, 52/86, 21/89, 32/89 i 57/89) u stavu 3. člana 1. riječi: "od 1. lipnja 1989. do 31. ožujka 1990.", zamjenjuju se riječima "od 1. lipnja 1989. do 31. prosinca 1990."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1990.

Klasa:140-13/90-01/736

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.