Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovica za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovica za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 59. i 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 1990, donosi

ODLUKU

o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovica za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

1. Novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene do 1. siječnja 1990, kao i novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990, povećavaju se od 1. siječnja 1990. odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje za 250%, s tim da je u taj postotak uključeno povećanje od 225%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 4/90).

2. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje utvrđena na dan 1. siječnja 1990. iznosi 209.70 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplačenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 4/90).

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 4/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.