Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. travnja 1990.

NN 14/1990 (10.4.1990.), Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. travnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85 i 8/90), i člana 179. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. travnja 1990.

1. Zbog osjetnog povećanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje u godini 1990. svote doplatka za djecu utvrđene Odlukom o usklađivanju doplataka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990. ("Narodne novine", br.14/90 u daljnjem tekstu: Odluka iz 1990.), povećavaju se od 1. travnja 1990. za 172%.

2. Svote doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1990. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 377,80 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 233,50 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) 229,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 233,50 do 295,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) 204,80 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 295,90 do 369,50 dinara po članu domaćinstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 39. stav 2. Zakona o doplatku za djecu - u daljnjem tekstu: Zakon), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43 Zakona), iznosi 204,80 dinara po djetetu.

3. Svote doplatka za djecu iz točke 4. Odluke iz 1990. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 551,10 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 303,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) 321,50 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 303,90 do 380,70 dinara po članu domačinstva mjesečno;

c) 282,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 380,70 do 479,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno. Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 42. stav 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona), iznnsi 282,60 dinara po djetetu.

4. Iznimno usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom.

5. Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/736

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.