Podatak o polaznoj veličini bruto osobnog dohotka po radniku na razini privrede Republike za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

NN 14/1990 (10.4.1990.), Podatak o polaznoj veličini bruto osobnog dohotka po radniku na razini privrede Republike za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

OBJAVE

U skladu s odredbama člana 13, 28. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj i Republički zavod za društveno planiranje objavljuju

PODATAK

o polaznoj veličini bruto osobnog dohotka po radniku na razini privrede Republike za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

1. Polazna veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godlne iznosi prosječno mjesečno 6.200,00 dinara.

2. Procijenjena veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 18. i 26. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 6.200,00 dinara.

3. Ovom objavom ukida se važenje podataka o polaznoj veličini bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike utvrđenog u točki 1. i 2. objave iz "Narodnih novina", broj 12/90.

Broj:013-605/1990.

Zagreb, 29. ožujka 1990.

Generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje

Željko Rohatinski, v. r.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

dr Branko Gretić, v. r.