Odluka o razrješenju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

NN 15/1990 (17.4.1990.), Odluka o razrješenju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 100. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SRH ("Narodne novine", br. 5/82) i člana 16. stava 1. Odluke o organizaciji, zadacima i nadležnostima Stručne službe broj 1511/75, Predsjedništvo SR Hrvatske na sjednici održanoj 4. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

Od funkcije tajnika Predsjedništva SR Hrvatske razrješuje se ŽELJKO PAVLOVIĆ s danom 31. ožujka 1990. godine radi odlaska na novu dužnost. Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-04/01

Urbroj : 71-90-4

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.