Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske

NN 15/1990 (17.4.1990.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 38. stava 4. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/85, 54/86 i 57/89), člana 87. stava 6. Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 2/87, 27/88, 15/89 i 2/90), Skupština Privredne komore Hr-vatske na 6. sjednici 29. ožujka 1990. donijela je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske

Član 1.

U Pravilniku o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/85 i 1/89) u članu 32. stav 2. u trećem redu broj "2000,00", te broj "2000,00" na kraju teksta zamjenjuje se brojem "30.000,00".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-362/6-1990

Zagreb, 29. ožujka 1990.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Ivica Šorić, v. r.