Objava o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.

NN 15/1990 (17.4.1990.), Objava o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.

OBJAVE

Na temelju točke 11. Odluke o visini prihoda članova domaćinstva osiguranika odnosno korisnika mirovine kojima ovisi pravo na doplatak za pomoć i njegu ("Narodne novine", br. 52/83) daje se

OBJAVA

o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.

Prosječni jednoipolmjesečni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u godini 1989. iznosi 1.233,90 dinara, a dvomjesečni 1.645,00 dinara.

Navedeni iznos temelji se na podatku Republičkog zavoda za statistiku prema kojem je prosječni mjesečni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u godini 1989. iznosio 822,60 dinara mjesečno

Klasa: 140-13/90-32/845

Urbroj: 341-99-01/1-90-1

Zagreb, 16. ožujka 1990.

Tajnik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Boško Divjak, v. r.