Odluka o potvrdi Statuta Narodne banke Hrvatske

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o potvrdi Statuta Narodne banke Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XIl točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 35. stava 2. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 1. travnja 1990., donio je

ODLUKU

o potvrdi Statuta Narodne banke Hrvatske

Potvrđuje se Statut Narodne banke Hrvatske, koji je donio Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici 15. veljače i 14. ožujka 1990.

Broj: 450-02/90-01/06

Urbroj: 61-90-1566

Zagreb, 11. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.