Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1990. godinu

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1990. godinu

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XIII točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 40. stava 2. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 11. travnja 1990., donio je

ODLUKU

o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1990. godinu

Potvrđuje se Financijski plan Narodne banke Hrvatske za 1990. godinu, koji je donio Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici 14. ožujka 1990., s planiranim prihodima i rashodima:

dinara

- ukupni prihodi 801,820.000,00

- ukupni rashodi 801,820.000,00

- višak prihoda nad rashodima 000

Broj: 450-02/90-04/01

Zagreb, 11. travnja 1990.

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeće udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.