Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 40. stava 4. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo, danom donošenja odluke, IVAN MATAIČ, na vlastiti zahtjev, radi odlaska na drugu dužnost.

Broj: 080-02/90-04/04

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.