Odluka o izboru sudaca Vrhovnog suda Hrvatske

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o izboru sudaca Vrhovnog suda Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske te člana 67. i 87. točke 2. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća, 12. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Vrhovnog suda Hrvatske

1. Za suca Vrhovnog suda Hrvatske bira se MARIJAN SVEDROVIĆ, sudac Okružnog suda Zagreb, a ponovo se biraju: ILIJA ČULJAT, PETAR HUČERA i MILAN PETRANOVIĆ.

2. Novoizabrani sudac Marijan Svedrović dužan je stupiti na novu dužnost 1. srpnja 1990, a razrješava se dosadašnje dužnosti 30. lipnja 1990.

Broj: 711-02/90-01 /06

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.