Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke RepubIike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovniin sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

1. Za suca Okružnog suda Zagreb bira se

VLATKA POTOČNJAK-RADEJ, sudac Općinskog suda Zagreb,

a ponovo se biraju:

VJERA BIONDIĆ-FILEP,

NENAD FILIPOVIC,

GORANKA KALAFATIĆ,

ZDRAVKA KOBE-MIHALJEVIĆ,

VLADIMIR TURK i

NEDJELJKO ŽUŽUL.

2. Novoizabrani suci dužni su stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 711-02/89-16/15

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.