Odluka o izboru sudaca Okružnog privrednog suda Zagreb

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o izboru sudaca Okružnog privrednog suda Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Okružnog privrednog suda Zagreb

1. Za suce Okružnog privrednog suda Zagreb biraju se: KARMEN BLAGOJEVIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb,

GAŠPAR BARIŠA, savjetnik u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu,

MARIJAN JURIĆ, pravni savjetnik u RZ "Vjesnik",

NADA KRALJIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb,

BISERKA PAVIČIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb,

ZLATA PAVLOVIĆ, zamjenik javnog pravobranioca

Socijalističke Republike Hrvatske,

LJERKA ŠMIT-PRIMORAC, sudac Općinskog suda Zagreb,

MARINA UNGER-JURANIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb,

MARIO VUKELIĆ, stručni suradnik Okružnog privrednog suda Zagreb i

DUBRAVKA ZUBOVIĆ, stručni suradnik Okružnog privrednog suda Zagreb,

a ponovo se biraju:

ANTONIJA KAPOR i

BRANIMIR MAJANOVIĆ.

2. Novoizabrani suci nastupit će na novu dužnost u roku šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Broj: 711-02/90-25/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.