Odluka o razrješenju dužnosti sudaca Upravnog suda Hrvatske

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti sudaca Upravnog suda Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske te člana 87. točke 1. i člana 90. stava 1. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti sudaca Upravnog suda Hrvatske

Razrješavaju se dužnosti suca Upravnog suda Hrvatske, danom 30. lipnja 1990. RADOSLAV BOŠNJAK i STJEPAN RUPČIĆ radi odlaska u mirovinu.

Broj: 711-02/90-02/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.