Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Pula

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Pula

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 87. točke 2. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Pula

Razrješava se dužnosti suca Okružnog suda Pula, danom 30. travnja 1990. ZLATA VIDAK, na vlastiti zahtjev, zbog odlaska na drugu dužnost.

Broj: 711-02/90-08/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.