Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

Za zamjenike Javnog tužioca Hrvatske ponovno se imenuju MARKO MARIĆ i mr SLOBODAN TATARAC.

Broj: 712-02/90-01 /01

Zagreb, 12. travnja 1990

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.