Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Soci- jalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka

Razrješava se dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka danom 10. lipnja 1990. IVAN ČERIN, na vlastiti zahtjev.

Broj: 712-02/90-08/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.