Odluka o imenovanju zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika"

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika"

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i točke V stava 3. Odluke o izdavanju "Delegatskog vjesnika", Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 12. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika"

Za zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika" imenuje se MARIJA KRAKIĆ, novinar urednik i v. d. zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika"

Broj: 080-03/90-04/01

Zagreb, 12. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.