Rješenje o imenovanju glavnog republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo

NN 16/1990 (24.4.1990.), Rješenje o imenovanju glavnog republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 48. Zakona o organizaciji i djelovanju republičkih organa uprave i republičkih organizacija

("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83,17/86 i 19/89). Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju glavnog republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo

Za glavnog republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo SR Hrvatske, imenuje se PETAR JURJEVIĆ.

Klasa: 080-01/90-01/24

Zagreb, 9. travnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.