Odluka o izmjenama Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Gospić u 1990. godini

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o izmjenama Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Gospić u 1990. godini

PRIVREDNA KOMORA GOSPIĆ

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u Privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86 i 57/89) te članova 8. 137. i 138. Statuta Privredne komore Gospić, Skupština Privredne komore Gospić na sjednici održanoj 30. ožujka 1990. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Gospić u 1990. godini

Član 1.

U odluci o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Gospić u 1990. godini ("Narodne novine", br. 56/89) u članu 4. u točki 1. postotak "0,23%" zamjenjuje se postotkom "0,35%". U točki 2. postotak "0,33%" zamjenjuje se postotkom "0,50%".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1990.

Broj: 128/90

Gospić, 2. travnja 1990.

Predsjednik

Nikola Ivezić, dipl. jur., v.r.