Odluka o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na osnovi člana 52. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/80) i člana 78. točke 6. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81) Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika održanoj 4. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta

Član 1.

Novčano primanje za slučaj novorođenog djeteta korisnika odnosno člana obitelji korisnika osiguranog u Samoupravnoj interesnoj zajednici zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, isplaćivat će se u svoti od 500,00 dinara.

Član 2.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta ("Narodne novine" br. 44/89).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. travnja 1990.

Klasa : 503-19-90-1174

Urbroj : 339-22-01-90-1174

Zagreb, 4. travnja 1990.

Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Predsjednik Vijeća korisnika

Nikica Tudor, v. r.

Predsjedavajući Skupštine

Franjo Vugrin, v. r.