Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na osnovi člana 55. stava 1. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/80) i člana 78. točke 4. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81), Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika 4. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika

Član 1.

Naknada pogrebnih troškova sahrane korisnika ili člana porodice korisnika isplaćuje se u paušalnoj svoti određenoj ovom odlukom.

Član 2.

Naknada pogrebnih troškova korisnika ili člana njegove porodice iznosi 1.000,00 dinara.

Član 3.

Ako je korisnik ili član njegove porodice umro za vrijeme boravka u inozemstvu, naknada pogrebnih troškova isplatit će se u svoti od 1.500,00 dinara.

Član 4.

Naknada pogrebnih troškova isplaćuje se osobi koja je snosila troškove sahrane, na osnovi podnijetih dokaza o snošenju troškova sahrane.

Član 5.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koja se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika ("Narodne novine", br. 44/89).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danum objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. travnja 1990.

Klasa: 503-19-90-1173

Urbroj : 339-22-01-90-1173

Zagreb, 4. travnja 1990.

Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Predsjednik Vijeća korisnika

Nikica Tudor, v. r.

Predsjedavajući Skupštine

Franjo Vugrin, v. r.