Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za troškove hrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za troškove hrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na osnovi člana 50. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/80) i člana 78. točke 7. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81), Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika održanoj 4. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o naknadi za troškove hrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite

Član 1.

U članu 3. točka 1. i 2. mijenja se i glasi : "1. za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, izvan stalnog prebivališta 100,00 dinara dnevno".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. travnja 1990.

Klasa: 503-19-90-1176

Urbroj : 339-22-01-90-1176

Zagreb, 4. travnja 1990.

Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Predsjednik Vijeća korisnika

Nikica Tudor, v. r.

Predsjedavajući Skupštine

Franjo Vugrin, v. r.