Zakon o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske

NN 17/1990 (28.4.1990.), Zakon o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske

Proglašava se Zakon o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske, koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 18. travnja 1990. na sjednici Vijeća općina 11. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/30

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 19. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske

Član 1.

Za aktivnosti Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (u daljem tekstu: Savez) osiguravaju se, na osnovi njihovih godišnjih programa rada, sredstva u budžetima društveno-političkih zajednica.

Član 2.

Sredstva za aktivnosti Saveza na razini Republike ostvaruju se u Budžetu Socijalističke Republike Hrvatske, a za aktivnosti Saveza na razini nižih društveno-političkih zajednica sredstva se osiguravaju u budžetima tih društveno-političkih zajednica.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 561/01/90-01/01

Zagreb, 18. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.