Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 1. Uredbe o naknadama za putne i druge troškove koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 31/85, 55/86, 14/87 i 43/87), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 25. travnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

I

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja, iznosi 225,50 dinara. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim u hotelima kategorije "de luxe".

II

Terenski dodatak utvrđuje se u iznosu od 225.50 dinara dnevno.

III

Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u visini od 1.901,00 dinara mjesečno.

IV

Izdaci za prehranu radnika kojima se terete materijalni troškovi utvrđuju se u iznosu od 679,00 dinara.

V

Naknada za upotrebu vlastitog automobila radnika u službene svrhe utvrđuje se u iznosu 2 dinara po pređenom kilometru.

VI

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 14/89).

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030114-90-11

Klasa: 121-02/90-01/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.