Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata

NN 17/1990 (28.4.1990.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 48. stava 2. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86, 57/89) Republički komitet za boračka i invalidska pitanja, na sjednici održanoj 15. ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata

Član 1.

U članu 3. Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 32/86) iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi : "Novčana naknada, dodatak na samohranost, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i doplatak za djecu mogu se isplaćivati i putem tekućih računa građana."

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01 /07

Urbroj : 522-01-90-1

Zagreb. 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Jandrija Bodrožić, v. r.