Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

NN 17/1990 (28.4.1990.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 73. stava 2. Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86 i 57/89) Republički komitet za boračka i invalidska pitanja, na sjednici održanoj 15. ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

Član 1.

U članu 3. Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida ("Narodne novine", br. 32/86) iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: "Invalidski dodatak, dodatak na samohranost, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, porodični dodatak. doplatak za djecu i materijalno osiguranje za vrijeme profesionalne rehabilitacije, mogu se isplaćivati i putem tekučih računa građana."

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01/07

Urbroj : 522-01-90-1

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Jandrija Bodrožić, v. r.