Rješenje o imenovanju Izborne komisije u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II

NN 17/1990 (28.4.1990.), Rješenje o imenovanju Izborne komisije u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske na temelju člana 19. stava 1. točke 4. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) donijela je 29. ožujka 1990.

RJEŠENJE

o imenovanju Izborne komisije u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II

Imenuje se Izborna komisija u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II u sastavu:

Predsjednik: NADA VELIČKI, sudac Okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: ĐURO ŠESSA, sudac Općinskog suda Zagreb;

Član: DARKO JURIŠIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: MIROSLAV ŠUMANOVIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb ;

Član: MIRA KRIZMANIĆ, zaposlena u Savezu socijalista Zagreb;

Zamjenik: ZDENKA VARELIJA-LOKIN, zaposlena u stručnim službama Skupštine Grada;

Član: JURICA MALČIĆ, pomoćnik sekretara Sekretarijata za upravu i pravosuđe Skupštine Grada Zagreba;

Zamjenik: DRAŽEN FRANULIĆ, dipl. pravnik u Sekretarijatu za upravu i pravosuđe Skupštine Grada Zagreba:

Član: ILIJA MIŠETIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: OLGA BREGOVEC-VALENTIĆ, zaposlena u stručnim službama Grada.

Ova izborna komisija nadležna jc za provođenje izbora :

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u Gradskoj zajednici općina Zagreb

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 83. Izbornoj jedinici Zagreb I.

Klasa: 013-03/90-01/11

Broj: 57605-90-49/4

Zagreb, 30. ožujka 1990.

Predsjednik

Milko Gajski, v. r.